bookmark_borderO G Ł O S Z E N I A – Zesłanie Ducha Świętego – 31. V. 2020

 1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kieruje naszą uwagę na Tego, który „od Ojca i Syna pochodzi” i którego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Możemy dziś uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „Veni Creator.
 2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła, mszę św. o godz. 8.00 i 19.00.
 3. W tym tygodniu przypada:

– I czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania i za powołanych do kapłaństwa;

– I piątek miesiąca – nie ma wyjazdu do chorych tylko na indywidualne zgłoszenia, od godz. 18.30 spowiedź.

– I sobota miesiąca – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po mszy św.

4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.

5. Przeżywamy miesiąc czerwiec, zachęcam do udziału w nabożeństwach czerwcowych po Mszy św. wieczorowej, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.

6. Ofiary na przebudowę naszego kościoła: – rejon radnego Dariusza Galanta – Jarosławiec Osiedle – 2960 zł, – Jan Szala – 100 zł. Bóg zapłać.

7. Dziękuję serdecznie panom: Ryszardowi i Darkowi Sobczuk, Władysławowi Palikot za pracę przy wyciąganiu gwoździ i układaniu desek, oraz panom: Władysławowi Palikot, Markowi Szajnodze, Jackowi Łapa za wywóz gruzu, Waldemarowi Ziarkiewicz za pomoc przy załadunku i Zbigniewowi Łazorczyk za załadunek gruzu koparką. Bóg zapłać niech Pan Bóg wam w stokroć wynagrodzi za poświęcony czas.

8. Dziękuję za posprzątanie naszej świątyni i za kwiaty do ołtarza. Proszę o tę posługę w następną sobotę po godz. 14.00.

9. W przedsionku jest do nabycia prasa katolicka – Tygodnik Niedziela z dodatkiem zamojskim.

10. Zapowiedzi przedślubne: Mateusz Greszta kawaler z par. św. Brata Alberta w Zamościu i Jagoda Maria Habza panna z par. tut. – zapowiedź I, Jarosław Sowa kawaler z par. tut. i Klaudia Kostrubiec panna z par. Łabunie – zapowiedź I.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Mieczysław Kulas z Jarosławca Reformy i Joanna Budzowska z e Starej Wsi. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek….

12. Intencje mszalne.

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o ograniczeniu dyspensy od udziału w Eucharystii

Odnosząc się do komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz biorąc pod uwagę decyzje władz państwowych i sanitarnych znoszące kolejne ograniczenia co do zgromadzeń publicznych, niniejszym, zgodnie z kanonem 381 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 7 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane, udzieloną w dniu 30 marca 2020 r. i obejmującą wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie.

Jednocześnie (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) ponownie udzielam dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wiernych do wspólnego wzmożonego wysiłku w dziele przywracania pełnego funkcjonowania wspólnot parafialnych poprzez uczestnictwo w Eucharystii, spotkania modlitewne i formacyjne oraz inne wymiary troski o sprawy duchowe i materialne Kościoła diecezjalnego.

        † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski 

bookmark_borderO G Ł O S Z E N I A – VII Niedziela Wielkanocy – 24. V. 2020 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Niech nasze codzienne sprawy, powołanie i całe życie będzie zawsze ukierunkowane na Niebo.

2. We wtorek, 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.

3. Za tydzień, Uroczystość Zesłania Ducha św. Kończy się Okres Wielkanocy.

4. Dziękuję za posprzątanie naszej świątyni i ofiarę 50 zł. Proszę o tę posługę w następną sobotę ok godz. 16.00.

5. Ofiary z racji przebudowy naszego kościoła:

– rejon radnego p. Karwat – I i II rata 120 zł i 120 zł – bezimiennie,

– bezimiennie z Jarosławca Reformy – 60 zł,

– rejon radnego p. Kołodziejczuk – Łabuńki II – 600 zł,

– rejon radnego p. Ryszczuk – Jarosławiec Górny – 710 zł,

– państwo Dziura I i II rata – 120 zł.

6. W przedsionku znajduje się nowy numer Niedzieli z dodatkiem Zamojskim – zachęcam do lektury.

7. W ubiegłą niedzielę znaleziono pewną kwotę pieniędzy jest do odebrania w zakrystii.

8. Serdecznie dziękuję panom za demontaż i wyniesienie niepotrzebnych rzeczy i przygotowanie chóru do przebudowy. Ze względu na rozpoczęte prace przebudowy naszego kościoła msze św. w tygodniu będą o godz. 19.00. Nabożeństwo majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i suplikacja po mszy św.

9. Intencje mszalne.

10. Dołączając się do słów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, wzywam wszystkich wiernych naszej diecezji, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych. Wskazania co do organizacji liturgicznych Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Dnia kapłańskiego w Sanktuarium MB w Krasnobrodzie zostaną podane w najbliższym czasie.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą + Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

bookmark_borderO G Ł O S Z E N I A – VI Niedziela Wielkanocy – 17. V. 2020 r.

 1. Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna w roku liturgicznym.
 2. Przeżywamy miesiąc maj przez pośrednictwo Matki Bożej śpiewem Litanii Loretańskiej – nabożeństwa majowe są odprawiane o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcam do śpiewu litanii w domach w gronie rodzinnym. Przypominam że kościół jest w dni powszednie otwarty od godz. 8.00, a o godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Akt zawierzenia i Suplikacja. Zachęcam do nawiedzania świątynni na modlitwę prywatną czy wspólnotową. Godzina mszy św. i nabożeństwa majowego może się zmienić ze względu na rozpoczęcie prac przebudowy kościoła. Proszę śledzić wypisane na stronie parafialnej intencje mszy św.
 3. Bardzo proszę o przychodzenie do sprzątania kościoła. W przyszłą sobotę zapraszam po mszy św.
 4. Ofiary na przebudowę naszego Kościoła: – bezimiennie – 50 zł, – Cisak Bożena i Tadeusz 300 zł, – Regina Burawska – 20 zł, – rejon radnego p. Janiszek – Osiedle Bloki – 1140 zł,– rejon radnego panów Cholewiński – Żołyniak – Jarosławiec przy szosie – 1330 zł, – rejon radnego p. Tymosza – Łabuńki II – 560 zł, 60 zł na tacę.
 5. W przedsionku znajduje się nowy numer Niedzieli z dodatkiem Zamojskim. Zachęcam do lektury.
 6. Przypominam o segregacji śmieci na cmentarzu. Nie wrzucamy szkła do kontenerów tylko do murowanego boksu bez wkładów i bez plastiku. Najlepszym rozwiązaniem jest co przyniosłeś to zabierz ze sobą.
 7. Intencje mszalne.

bookmark_borderO G Ł O S Z E N I A – V Niedziela Wielkanocy – 10. V. 2020 r.

1. Dzisiaj, V Niedziela Wielkanocy. W naszej wspólnocie świętujemy 30-lecie powstania naszej Parafii. Bogu, duszpasterzom i ludziom tworzącym tę Wspólnotę z serca dziękujemy. Początki parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego sięgają r. 1980. Wówczas to zaistniała potrzeba budowy nowego punktu katechetycznego. W owym czasie Jarosławiec i część przyległych wiosek, z których dzieci uczęszczały do szkoły w Jarosławcu, należały do parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim. Plac pod budowę kaplicy i punktu katechetycznego ofiarowali Irena i Roman Gruszka. Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurował 6 V 1984 r. bp Bolesław Pylak, a poświęcił dwa lata później (8 VI) tenże bp. Od kwietnia 1987 roku w Jarosławcu powstał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Parafię erygował 9 V 1990 r., bp lubelski Bolesław Pylak, pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Filip (1990 – 1994). Elewacja kościoła wykonana i poświęcona przez ks. Andrzeja Jabłońskiego w r. 1990. Za ks. Piotra Kornafela (1994 – 2004) remont plebanii w r. 1995, w latach 1996-1997 prace przy ogrodzeniu kościoła i budowa budynków gospodarczych. W r. 1998 uporządkowano teren wokół świątyni. Kolejnym proboszczem był ks. Tadeusz Bastrzyk (2004 – 2015). W latach 2009-2013 wybudowano nową plebanię. Rozpoczęto też plany przebudowy świątyni które kontynuował ks. Krzysztof Portka (2015 – 2017). Parafia Jarosławiec posiada także własny cmentarz. 16 marca 1992 roku ZOR – Jarosławiec przekazał nieodpłatnie 1,73 ha gruntu, wyłączonego spod uprawy, który poświęcony został, dnia 21 czerwca 1992 r., przez ks. Franciszka Greniuka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Do parafii należą: miejscowości: Jarosławiec, Jarosławiec Reforma, Jarosławiec Osiedle Bloki Jarosławiec Osiedle, Jarosławiec Górny, Łabuńki II (Sahalin), Mocówka (część), Stabrów (część). Powołania z terenu parafii: dwie siostry zakonne (loretanka i klaryska), 3 księży diecezjalnych.

2. W środę, 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską.

3. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

4. Przeżywamy miesiąc maj przez pośrednictwo Matki Bożej śpiewem Litanii Loretańskiej – nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcam do śpiewu litanii w domach w gronie rodzinnym. Przypominam że kościół jest w dni powszednie otwarty od godz. 8.00, a o godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Akt zawierzenia i Suplikacja. Zachęcam do nawiedzania świątynni na modlitwę prywatną czy wspólnotową.

5. Dziękuję za posprzątanie naszej świątyni uzupełnienie kwiatów oraz za ofiarę 40 zł. Bardzo proszę o tę posługę w najbliższą sobotę.

6. Ofiary na przebudowę naszego Kościoła:

rejon radnego p. Pasiecznego – Stabrów Górny – 840z ł,

rejon radnego p. Maksymowicza – Stabrów Górny – 820 zł,

rejon radnego p. Turczyna – Stara Wieś – 340 zł,

rejon radnego p. Góry – Łabuńki II – 770 zł,

rejon radnego p. Greli – Jarosławiec Górny – 470 zł.

rejon radnego p. Ziarkiewicza – Jarosławiec kol za torem – 360 zł

rejon radnego p. Juś – Jarosławiec kol za torem –730 zł,

rejon radnej pani Kwapisz – Stabrów Reforma – 370 zł.

7. Koszt wywozu śmieci z cmentarza to 1263,60 zł, aby zmniejszyć te koszty najlepszym rozwiązaniem była by zasada co przyniosłeś zabierz ze sobą. Wprowadzamy segregację śmieci dlatego proszę nie wrzucać szkła do kontenerów tylko do murowanego boksu bez wkładów i plastiku.

8. W przedsionku znajduje się nowy numer Niedzieli. Zachęcam do lektury.

9. Intencje mszalne.

bookmark_borderO G Ł O S Z E N I A – IV Niedziela Wielkanocy – 3. V. 2020 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w Kościele.
 2. W tym tygodniu przypada: – I czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania i za powołanych do kapłaństwa i służby zakonnej.
 3. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać 30 – lecie ustanowienia naszej Parafii, będziemy Bogu dziękować za ten czas naszej wspólnoty i za ten Dom Boży w którym możemy się spotykać na modlitwie do Boga.
 5. Przeżywamy miesiąc maj przez pośrednictwo Matki Bożej śpiewem Litanii Loretańskiej – nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcam do śpiewu litanii w domach w gronie rodzinnym.
 6. Ze względu na panującą sytuację nie będzie tradycyjnego poświęcenia pół. W ciągu najbliższych dni będą odprawione msze św. o urodzaje dla poszczególnych części naszej Parafii.
 7. Dziękuję za posprzątanie naszej świątyni i za kwiaty do kościoła. Bardzo proszę o tę posługę w najbliższą sobotę.
 8. Ofiary na przebudowę naszego Kościoła: – Wiesław Flak – 120 zł (2 raty), Barbara i Sławiomir Brzozowscy – 240 zł (4 raty), bezimiennie – 120 zł (2 raty), Juliusz Zając – 60 zł. Ofiary na tacę 50 zł, 50 zł, 60 zł
 9. Intencje mszalne.