Historia parafii

Początki parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego sięgają r. 1980. Wówczas to zaistniała potrzeba budowy nowego punktu katechetycznego. W owym czasie Jarosławiec i część przyległych wiosek, z których dzieci uczęszczały do szkoły w Jarosławcu, należały do parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim. Plac pod budowę kaplicy i punktu katechetycznego ofiarowali (0,65 ha) Irena i Roman Gruszka. Od kwietnia 1987 roku w Jarosławcu powstał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Parafię erygował 9 V 1990 r., bp lubelski Bolesław Pylak, pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Filip. Elewacja kościoła wykonana i poświęcona przez ks. Andrzeja Jabłońskiego w r. 1990. Remont plebanii w r. 1995, w latach 1996-1997 prace przy ogrodzeniu kościoła i budowa budynków gospodarczych. W r. 1998 uporządkowano teren wokół świątyni. W r. 1999 kolejny remont plebanii. W latach 2009-2013 wybudowano nową plebanię. 

Kościół parafialny, pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu z lat 1983-1985. Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurował 6 V 1984 r. bp Bolesław Pylak, a poświęcił dwa lata później (8 VI) tenże bp. Wnętrze wyłożone częściowo boazerią (sufit, prezbiterium oraz dolna część ścian). Ściany boczne zbudowane są w formie harmonijki, co dodaje zapewne uroku świątyni, ale pomniejsza jej kubaturę. W ścianach bocznych okna połączone parami. Chór wsparty na dwóch filarach. Podłoga wyłożona płytami z lastryka.

Cmentarz parafialny: 16 marca 1992 roku ZOR – Jarosławiec przekazał nieodpłatnie 1,73 ha gruntu, wyłączonego spod uprawy, pod cmentarz parafialny, który poświęcony został, dnia 21 czerwca 1992 r., przez ks. Franciszka Greniuka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Odpust parafialny: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Do parafii należą: miejscowości: Jarosławiec, Jarosławiec Reforma, Jarosławiec Osiedle Bloki, Jarosławiec Osiedle, Jarosławiec Górny, Łabuńki II (Sahalin), Mocówka (część), Stabrów (część)

Kapłani, którzy pracowali w parafii:

Proboszczowie:
ks. Mieczysław Filip (1990-1994), ks. Piotr Kornafel (1994-2004), ks. Tadeusz Bastrzyk (2004-2015), ks. Krzysztof Portka (2015-2017)

Powołania z terenu parafii: dwie siostry zakonne (loretanka i klaryska), 3 księży diecezjalnych

Księgi metrykalne:

  • chrztów od r. 1986
  • małżeństw od r. 1986
  • zmarłych od r. 1986

Kronika parafialna: od r. 1982

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

  1. Figura z kamienia józefowskiego w Jarosławcu, obok Zakładu Rolnego, na posesji rodziny Serafinów, z r. 1905, postawiona w intencji rychłego wyzwolenia spod zaboru rosyjskiego. Na kamiennym cokole umieszczony jest krzyż w górnej części wykonany z drewna. Obok krzyża stoi duża postać Matki Boskiej Bolesnej. Na cokole wyryto napis: ? O Maryjo, Opiekunko ludu Twego błogosław pracy i broń nas od złego?.
  2. Krzyż przydrożny, z r. 1905, stojący na skrzyżowaniu dróg w Łabuńkach Drugich, pochodzi z Łabuniek Starych. Napis umieszczony na cokole przypomina, że krzyż został przeniesiony w to miejsce przez Ochotniczą Straż Pożarną w roku 1933 na pamiątkę komasacji. Część ludności przeprowadziła się wówczas z Łabuniek Starych i w ten sposób powstała osada nazwana Łabuńki Drugie. Mieszkańcy zabrali ze sobą krzyż.
  3. Krzyż przydrożny z r. 1905, postawiony przez Piłata Michała i jego ojca w Jarosławcu przy drodze głównej. Przeniesiony został przez rodzinę do innej części wsi podczas komasacji w 1933 roku.
  4. Krzyż drewniany, z r. 1953, przy głównej drodze w Jarosławcu, fund. przez Józefa Szajnogę.

Na terenie parafii znajduje się 29 kapliczek i krzyży przydrożnych.