Kancelaria

czynna w dni powszednie:

od kwietnia: godz. 17.00 – 17.40

od października: godz. 16.00 – 16.40

w pierwszy piątek miesiąca w niedziele i święta – nieczynna


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Wymagane dokumenty: 

 • aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) z adnotacją o bierzmowaniu, 
 • ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii, 
 • dowód tożsamości, 
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 3 miesiące) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
 • wdowcy – akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

SAKRAMENT CHRZTU

Do spisania aktu chrztu potrzebny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC. 
Chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenia ze swojej Parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych, a więc: 

 • są wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem jakie mają pełnić
 • żyją w związkach sakramentalnych (nie dopuszcza się rozwodników i konkubinariuszy)
 • należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić zadania chrzestnego
 • kandydaci w wieku szkolnym przedstawiają zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na religię.

POGRZEB

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu i akt zgonu zmarłego, oraz część przeznaczona dla administracji cmentarza.
 • dla zmarłych z poza naszej Parafii informacja o zmarłym z Parafii jego zamieszkania.