O G Ł O S Z E N I A – V Niedziela Wielkanocy – 10. V. 2020 r.

1. Dzisiaj, V Niedziela Wielkanocy. W naszej wspólnocie świętujemy 30-lecie powstania naszej Parafii. Bogu, duszpasterzom i ludziom tworzącym tę Wspólnotę z serca dziękujemy. Początki parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego sięgają r. 1980. Wówczas to zaistniała potrzeba budowy nowego punktu katechetycznego. W owym czasie Jarosławiec i część przyległych wiosek, z których dzieci uczęszczały do szkoły w Jarosławcu, należały do parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim. Plac pod budowę kaplicy i punktu katechetycznego ofiarowali Irena i Roman Gruszka. Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurował 6 V 1984 r. bp Bolesław Pylak, a poświęcił dwa lata później (8 VI) tenże bp. Od kwietnia 1987 roku w Jarosławcu powstał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Parafię erygował 9 V 1990 r., bp lubelski Bolesław Pylak, pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Filip (1990 – 1994). Elewacja kościoła wykonana i poświęcona przez ks. Andrzeja Jabłońskiego w r. 1990. Za ks. Piotra Kornafela (1994 – 2004) remont plebanii w r. 1995, w latach 1996-1997 prace przy ogrodzeniu kościoła i budowa budynków gospodarczych. W r. 1998 uporządkowano teren wokół świątyni. Kolejnym proboszczem był ks. Tadeusz Bastrzyk (2004 – 2015). W latach 2009-2013 wybudowano nową plebanię. Rozpoczęto też plany przebudowy świątyni które kontynuował ks. Krzysztof Portka (2015 – 2017). Parafia Jarosławiec posiada także własny cmentarz. 16 marca 1992 roku ZOR – Jarosławiec przekazał nieodpłatnie 1,73 ha gruntu, wyłączonego spod uprawy, który poświęcony został, dnia 21 czerwca 1992 r., przez ks. Franciszka Greniuka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Do parafii należą: miejscowości: Jarosławiec, Jarosławiec Reforma, Jarosławiec Osiedle Bloki Jarosławiec Osiedle, Jarosławiec Górny, Łabuńki II (Sahalin), Mocówka (część), Stabrów (część). Powołania z terenu parafii: dwie siostry zakonne (loretanka i klaryska), 3 księży diecezjalnych.

2. W środę, 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską.

3. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

4. Przeżywamy miesiąc maj przez pośrednictwo Matki Bożej śpiewem Litanii Loretańskiej – nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. Zachęcam do śpiewu litanii w domach w gronie rodzinnym. Przypominam że kościół jest w dni powszednie otwarty od godz. 8.00, a o godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Akt zawierzenia i Suplikacja. Zachęcam do nawiedzania świątynni na modlitwę prywatną czy wspólnotową.

5. Dziękuję za posprzątanie naszej świątyni uzupełnienie kwiatów oraz za ofiarę 40 zł. Bardzo proszę o tę posługę w najbliższą sobotę.

6. Ofiary na przebudowę naszego Kościoła:

rejon radnego p. Pasiecznego – Stabrów Górny – 840z ł,

rejon radnego p. Maksymowicza – Stabrów Górny – 820 zł,

rejon radnego p. Turczyna – Stara Wieś – 340 zł,

rejon radnego p. Góry – Łabuńki II – 770 zł,

rejon radnego p. Greli – Jarosławiec Górny – 470 zł.

rejon radnego p. Ziarkiewicza – Jarosławiec kol za torem – 360 zł

rejon radnego p. Juś – Jarosławiec kol za torem –730 zł,

rejon radnej pani Kwapisz – Stabrów Reforma – 370 zł.

7. Koszt wywozu śmieci z cmentarza to 1263,60 zł, aby zmniejszyć te koszty najlepszym rozwiązaniem była by zasada co przyniosłeś zabierz ze sobą. Wprowadzamy segregację śmieci dlatego proszę nie wrzucać szkła do kontenerów tylko do murowanego boksu bez wkładów i plastiku.

8. W przedsionku znajduje się nowy numer Niedzieli. Zachęcam do lektury.

9. Intencje mszalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *